keyboard_arrow_right
Deontologie

Medische controle

De Nationale Raad werd ondervraagd over de bedoeling van een door hem goedgekeurde circulaire van een Provinciale Raad betreffende de controle op arbeidsongeschiktheid in het kader van het gewaarborgd weekloon. Een punt van deze circulaire lokte heel wat kritiek uit: het verbod voor een geneesheer controle opdrachten te aanvaarden binnen ean straal van 12 km rond de eigen praktijk, met name, daar waar in principe zijn kliënteel woonachtig is.

Op 5 november werd hiervan door de Nationale Raad volgende interpretatie gegeven:

  1. Wanneer de controle geneesheer uitsluitend controle opdrachten uitvoert, is er geen probleem;
  2. Wanneer de controle geneesheer controle opdrachten uitvoert buiten een straal van 12 km rond zijn eigen praktijk, is er evenmin een probleem;
  3. Wanneer de geneesheer controle opdrachten uitvoert en een eigen praktijk uitoefent binnen de straal van 12 km, moet hij contact opnemen met de Provinciale Raad die de regel op soepele wijze zal toepassen, rekening houdend met de feitelijke elementen eigen aan ieder concreet geval.

Het ware wenselijk dat de geneesheer bij deze contactname een voorstel zou kunnen doen waaruit blijkt dat het gebied van zijn praktijk als huisarts en dat als controle geneesheer gescheiden zijn.

Het is noodzakelijk dat de Provinciale Raad, wanneer geen bevredigende oplossing wordt gevonden in deze aangelegenheid, een beslissing neemt zoals voorzien in disciplinaire zaken, daar de geneesheer de mogelijkheid moet hebben beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de Provinciale Raad.