keyboard_arrow_right
Deontologie

Medische controle

Een provinciale raad bezorgt de Nationale Raad een verzoek om toelichting uitgaande van een geneesheer-directeur van een centrum voor medische controle.
Onder verwijzing naar het advies van de Nationale Raad van juni 1992, verschenen in het officieel tijdschrift nr. 52, vreest deze geneesheer-directeur dat het beperken van de taak van de controle-geneesheer tot het vaststellen van de arbeidsongeschiktheid zonder een uitspraak te doen over de duur ervan "door de vakbonden meestal geïnterpreteerd wordt als een onvoorwaardelijke beperking van de bevoegdheid van de controle-geneesheer".

De Nationale Raad besluit de geneesheer-directeur te wijzen op het advies dat door de Raad verstrekt werd op 20 juni 1992 (Tijdschrift nr. 57).

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 15 mei 1993 kennis genomen van uw brief van 22 maart 1993 aangaande het verzoek van Dokter X om toelichting van het advies van de Nationale Raad inzake de medische controle.

Hij verwijst in dit verband naar zijn advies van 20 juni 1992, dat gepubliceerd werd in het Tijdschrift nr. 57 (september 1992).