keyboard_arrow_right
Deontologie

Medische controle - Administratieve Gezondheidsdienst

Een provinciale raad heeft een geneesheer ten laste gelegd geen mondeling contact opgenomen te hebben met de behandelend geneesheer alvorens de beslissing van de behandelend geneesheer inzake de arbeidsongeschiktheid te wijzigen.
Een geneesheer-hoofd van dienst van het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu verzoekt de Nationale Raad zijn vroeger standpunt inzake de door de AGD te volgen procedure te bevestigen.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 21 maart 1992 kennis genomen van Uw brief van 31 januari 1992 betreffende de medische controle van de A.G.D.

De Nationale Raad heeft beslist dat zijn advies van 16 september 1989, gepubliceerd in het Officieel Tijdschrift nr. 46 (December 1989) ook geldt voor de geneesheer-controleur van de Administratieve Gezondheidsdienst.

De Nationale Raad mag niet tussenkomen in de beslissing van de Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen van 27 november 1991.

Ter herinnering: Advies van 16 september 1989

Wat punt 1 betreft wenst de Nationale Raad te benadrukken dat met de term "contact", die in artikel 126 §4 van de Code van geneeskundige Plichtenleer voorkomt, "rechtstreeks mondeling" contact wordt bedoeld.

Wat punt 2 betreft doet de Nationale Raad het volgende opmerken:

In verband met de zone waarbinnen controle-opdrachten niet mogen worden uitgevoerd, kan aanvaard worden dat elke arts de deontologische verplichtingen moet naleven.
We weten dat dit in de praktijk niet steeds het geval is. Een preventieve maatregel is zinvoller. De omschrijving van het praktijkgebied is ontstaan uit volgende overwegingen:

  • controle gebeurt het meest objectief wanneer men de te onderzoeken persoon niet kent, en zeker, wanneer hij voordien nooit patiënt geweest is bij de controle-arts. Dit zal het meest gewaarborgd worden door een omschrijving van het praktijkgebied;
  • om conflicten onder artsen te vermijden, is het aan te raden dat de controlerende en de behandelende arts niet werkzaam zijn in dezelfde omgeving. Zo is er minder kans dat er spanningen tot uiting komen.

Daarom hebben sommige raden het praktijkgebied omschreven, waarbinnen geen controles mogen gebeuren.