keyboard_arrow_right
Deontologie

Arbeidsgeneeskunde - NMBS - AGD

Arbeidsgeneeskunde - NMBS AGD

Situatie van de geneesheren van de Administratieve gezondheidsdienst en de NMBS die in eenzelfde administratie controle uitoefenen op de arbeidsongeschiktheid en arbeidsgeneeskunde uitoefenen.

In zijn vergadering van 3 april 1982 heeft de Nationale Raad het volgende geantwoord:

Zoals U terecht opmerkt, geldt het verbod van controle op afwezigheden wegens gezondheidsredenen door arbeidsgeneeskundige diensten niet voor de AGD van het Ministerie van Volksgezondheid noch voor de geneeskundige dienst van de NMBS.

Deze uitzonderingen zijn echter wettelijk bepaald. De Nationale Raad zal de verantwoordelijke overheden in dit verband contacteren.

De Provinciale raden zouden de geneesheren van hun provincie kunnen attent maken op de dubbele bevoegdheid van deze diensten zodat de behandelende geneesheer daarmee rekening kan houden bij het doorgeven van bepaalde informatie aan de geneesheren van deze diensten.