keyboard_arrow_right
Deontologie

Medisch toezicht - A.G.D.

Medisch toezicht ‑ A.G.D.

Een provinciale raad vraagt de aandacht van de Nationale Raad voor de manier waarop door de Administratieve Gezondheidsdienst de medische controle wordt uitgevoerd.

Zou de controle‑arts zich, in geval van betwistingen, niet met de behandelend arts in betrekking moeten stellen ? Zouden, in geval van arbitrage, beide artsen zich niet moeten akkoord verklaren over de keuze van een derde ? Bij de A.G.D. wordt, in geval van betwisting, verplicht een beroep gedaan op de hoofdgeneesheer van de rijksdienst. Zou bovendien niet moeten worden gepreciseerd dat in geval van een arbitrage, de gekozen arts verplicht is de patiënt te onderzoeken en inzage te nemen van het dossier ?

Antwoord van de Nationale Raad:

Krachtens de geldende wettelijke bepalingen moeten, in geval van meningsverschil, met name bij verplichte werkhervatting in het kader van de Administratieve Gezondheidsdienst, de behandelend geneesheer en de controle‑arts zich schikken naar de arbitrage van een derde arts.

Volgens het reglement van de Administratieve Gezondheidsdienst wordt deze arbitrage‑opdracht toegekend aan de hoofdgeneesheer van de Administratieve Gezondheidsdienst die de hiërarchische overste is van de controle‑arts en bijgevolg niet vrij "gekozen" door de conflicterende artsen.

De Nationale Raad van de Orde der geneesheren heeft er reeds bij herhaling op aangedrongen dat aan deze abnormale situatie een einde zou moeten komen door in dit geval, zoals in alle andere gevallen, de beide artsen met wederzijds akkoord een scheidsrechter te laten kiezen.

De Nationale Raad heeft zijn Bureau ermee belast een onderhoud te beleggen met de geneesheer‑directeur van de Administratieve Gezondheidsdienst, Dr Bailleux, om deze aangelegenheid nader te bespreken.