keyboard_arrow_right
Deontologie

Medische permanentie intensieve zorg

Aan de Nationale Raad wordt een vraag gesteld betreffende de medische permanentie van de functie voor intensieve zorg.

Advies van de Nationale Raad :

In zijn vergadering van 21 november 2015 heeft de Nationale Raad van de Orde der artsen uw adviesaanvraag betreffende de medische permanentie van de functie voor intensieve zorg onderzocht.

De Nationale Raad handhaaft zijn advies uitgebracht op 18 november 2000 betreffende de toepassing van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie voor intensieve zorg moet voldoen om erkend te worden, met als titel Ziekenhuiswachtdienst intensieve zorg (Tijdschrift Nationale Raad nr. 91, p. 7).

De diensten intensieve zorg zijn sterk geëvolueerd; de technologische vooruitgang gebruikt voor de kritieke patiënten heeft hun behandeling en zelfs hun toezicht veel complexer gemaakt.

De arts die een verantwoordelijkheid draagt in dergelijke dienst moet specifieke bekwaamheden en een bijzondere opleiding hebben.