keyboard_arrow_right
Deontologie

Taakomschrijving hoofdgeneesheer

Door een provinciale raad wordt aan de Nationale Raad voor advies een ontwerpstatuut overgelegd van een ziekenhuis‑hoofdgeneesheer.

Op 9 augustus 1986 werd door de Nationale Raad als volgt geantwoord:

Gezien het statuut van de ziekenhuisgeneesheer door het bijzondere machtenbesluit nr 407 van 18 april 1986 werd geregeld, waarin bepalingen zijn opgenomen die de taak van de hoofdgeneesheer omschrijven, is de Nationale Raad de mening toegedaan dat het voorstel van functie‑omschrijving van de hoofdgeneesheer aan de nieuwe wettelijke bepalingen dient te worden aangepast en daarna de deontologische aspecten nader dienen te worden onderzocht.