keyboard_arrow_right
Deontologie

Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) in werking. Deze nieuwe regelgeving zal van toepassing zijn op alle verwerkers van persoonsgegevens. Onder meer artsen en ziekenhuizen behoren tot deze groep.

Bijgevolg dienen ook artsen en ziekenhuizen tegen de voormelde datum de nodige inspanningen te leveren om de gegevensverwerking conform de bepalingen van de GDPR te laten verlopen.

Als bijlage is een presentatie beschikbaar, waarin de basisbegrippen van de GDPR nader worden toegelicht.