keyboard_arrow_right
Deontologie

Mededeling van de Lijst van de Orde der geneesheren

Een provinciale raad dringt er bij de Nationale Raad op aan dat hij de provinciale raden een eenvormige houding zou aanbevelen in verband met de mededeling van de Lijst van de Orde aan de al dan niet natuurlijke personen die hierom verzoeken.

Antwoord van de Nationale Raad:

De Nationale Raad besprak in zijn vergadering van 29 mei 1999 uw vraag om een eenvormige houding aan te bevelen voor de verschillende provinciale raden in verband met de mededeling van de Lijst van de provinciale raad aan de al dan niet natuurlijke personen die hierom verzoeken.

De Nationale Raad herinnert eraan dat de mededeling van de Lijst van de bij een provinciale raad ingeschreven artsen en de inhoud van deze Lijst onder de bevoegdheid vallen van de provinciale raden. De Nationale Raad waarschuwt de provinciale raden evenwel voor de mogelijke gevolgen van het verzet van een of meerdere artsen tegen de publicatie, voor commerciële verspreiding bijvoorbeeld, van een lijst van de bij hen ingeschreven artsen die zowel de beroepsadressen en/of de privé-adressen van deze artsen zou bevatten.