keyboard_arrow_right
Deontologie

Preventieve geneeskunde - Opsporing op grote schaal

Preventieve geneeskunde – Opsporing op grote schaal

Een vzw legt aan de Nationale Raad een project voor met betrekking tot het sensibiliseren van de bevolking voor "het absolute cardiovasculaire risico" aan de hand van een test met een wetenschappelijk gehomologeerd apparaat en een berekeningsprogramma op computer. Dit project wordt georganiseerd zonder aanwezigheid van farmaceutische firma's. Doel is systematisch te verwijzen naar de huisarts.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad heeft al meermaals zijn belangstelling laten blijken voor de campagnes die worden gevoerd om de bevolking voor gezondheidsproblemen te sensibiliseren en heeft zijn steun betuigd aan een aantal van deze initiatieven.

De Nationale Raad kan echter het door u beschreven project niet onderschrijven, en dit om volgende redenen.

Een predictieve test dient te worden verricht in voorwaarden die de hoogste wetenschappelijk betrouwbaarheid waarborgen, om te voorkomen dat de deelnemers ten onrechte ongerust gemaakt of gerustgesteld zouden worden. Het ex-tempore doseren van bloedlipiden en bloedglucose bij onvoorbereide personen beantwoordt niet aan dit criterium.

Een mogelijk alarmerend resultaat kan enkel worden medegedeeld indien de nodige omkadering aanwezig is, waardoor dit resultaat genuanceerd kan worden en de te treffen diagnostische en therapeutische maatregelen besproken kunnen worden. In uw project lijkt dergelijke ondersteuning niet te zijn verzekerd.

Het past niet dat dergelijke depistage wordt verricht buiten medeweten en zonder medewerking van de behandelende geneesheer.

Bovendien waarborgt het project de anonimiteit van de deelnemers en van hun gegevens niet.