keyboard_arrow_right
Deontologie

Rust- en Verzorgingstehuizen (RVT's) - Rustoorden (RO's) - Centraal Medisch Register

Er wordt aan de Nationale Raad gevraagd of er deontologisch bezwaar tegen bestaat dat de artsen het Medisch Centraal Register van de RVT's ondertekenen.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad is van oordeel dat er geen deontologisch bezwaar tegen bestaat dat de geneesheren die in RVT's patiënten behandelen bijdragen tot het invullen in het centraal register van het aantal en de aard van de geneeskundige prestaties.

Wat betreft de invloed van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer op het gebruik van dit register, lijkt het logisch dat de instelling of het bestuursorgaan ervan beschouwd wordt als de houder van het bestand.

In het huidige stadium van de wetgeving meent de Nationale Raad dat de beheerder van de verwerking van de gegevens niet de geneesheer hoeft te zijn. Wel moet de verwerking van medische persoonsgegevens onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van een geneesheer gebeuren.

In het onderhavige geval kan de coördinerend geneesheer van het RVT deze functie vervullen.

Voor de rustoorden voor bejaarden bestaat tot op heden geen wettelijke regeling wat het houden van een centraal register betreft.