keyboard_arrow_right
Deontologie

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Is het normaal dat in een aantal polissen, de beroepsaansprakelijkheid van de arts niet is gedekt in twee gevallen:

  1. wanneer hij hulp verstrekt aan een familielid dat onder hetzelfde dak woont;
  2. wanneer hij tussenkomt ten voordele van een van zijn gewone medische of paramedische medewerkers ?

Op 15 september 1984 werd door de Nationale Raad als volgt geantwoord:

Het gestelde probleem omvat een materieel aspect dat niet onder de medische plichtenleer ressorteert. Deontologisch gezien dient uitsluitend in aanmerking te worden genomen dat de geneesheer hoe dan ook, de gevolgen van zijn beroepsfouten moet kunnen dragen. Hij moet zich voldoende verzekeren.

Aangezien de geneesheer kan worden opgeroepen om hulp te verstrekken aan een familielid dat onder hetzelfde dak woont of tussen te komen ten voordele van een van zijn gewone medische of paramedische medewerkers, is het normaal dat hij zich laat verzekeren tegen gebeurlijke risico's tengevolge van zijn tussenkomsten.