keyboard_arrow_right
Deontologie

Autopsie

Een tweelingbroer overlijdt. De overlevende broer vreest aan dezelfde ziekte te sterven en vraagt om een autopsie. Hij ontvangt het autopsie‑rapport en weigert de gevraagde honoraria te betalen. De provinciale raad die met dit geschil wordt geconfronteerd, legt volgende drie vragen voor advies aan de Nationale Raad voor:

1. Mag een wetsdokter na het overlijden of de opgraving een autopsie verrichten op verzoek van een derde, niet‑geneesheer, of van een familielid, buiten een gerechtelijke of wetenschappelijke aanvraag en elke ziekenhuisactiviteit om ?
2. Wie betaalt de aangerekende honoraria voor de autopsie en het histologisch onderzoek van de afgenomen weefsels ?
3. Aan wie deelt de arts die de autopsie heeft verricht zijn bevindingen mee:
‑ aan de aanvrager,
‑ aan de arts van de aanvrager,
‑ aan de behandelend geneesheer van de overleden patiënt (die geen van beiden om een autopsie hebben gevraagd) ?

Advies van de Nationale Raad:

Behoudens in geval van rechterlijk verlof of om wetenschappelijke redenen, is het een arts niet toegelaten een autopsie te verrichten op verzoek van een derde, al dan niet familielid van de overledene, en komt de mededeling, aan de aanvrager, van het expertiseresultaat neer op een schending van het beroepsgeheim.

Aangezien het om een ongeoorloofde zaak gaat, kan van een honorarium geen sprake zijn.