keyboard_arrow_right
Deontologie

Autopsieën

De Nationale raad werd verzocht zijn standpunt mede te delen in verband met autopsieën voor wetenschappelijke doeleinden.

In zijn vergadering van 17 februari 1979 heeft de Nationale raad deze kwestie nader besproken.

De Nationale raad is van oordeel dat de regels die van toepassing zijn op autopsieën voor wetenschappelijke doeleinden vervat zijn in de beschikkingen van artikelen 133 en 134 van de Code van Geneeskundige Plichtenleer:

Artikel 133: Behoudens opeising of bijzondere wettelijke bepalingen, kan een lijkschouwing alleen worden verricht wanneer er geen uitdrukkelijk of stilzwijgend verzet is geweest vanwege de patiënt of vanwege de naastbestaanden.

Artikel 134: De geneesheer die een lijkschouwing verricht, zal taktvol en omzichtig handelen.

Hij moet de nodige maatregelen nemen opdat na de lijkschouwing, het lijk zodanig wordt getoond dat de gevoelens van de naastbestaanden geëerbiedigd worden.