keyboard_arrow_right
Deontologie

Onderzoek op een foetus - Lijkschouwing of biopsie

Een foetus van meer dan 180 dagen wordt als leefbaar beschouwd en dient bij overlijden aangegeven te worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De Nationale Raad wordt om advies verzocht met betrekking tot de vraag of een onderzoek op een foetus van meer dan 180 dagen beschouwd moet worden als een lijkschouwing en een onderzoek op een foetus van minder dan 180 dagen als een biopsie.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 18 februari 1995 kennis genomen van uw brief van 16 november 1994 betreffende het onderzoek op een foetus.

De Nationale Raad is de mening toegedaan dat van zodra een wezen een eigen identiteit heeft - in de regel door inschrijving in de registers van de burgerlijke stand - het door U bedoelde onderzoek dient aangezien te worden als een lijkschouwing.

Dit zal dus het geval zijn voor een levend geboren wezen, ongeacht het aantal zwangerschapsweken waarna het ter wereld komt, waarvoor naar omstandigheden een akte van de burgerlijke stand werd opgesteld, alsmede voor een foetus die levenloos werd geboren na de honderdtachtigste dag van de zwangerschap.

In alle andere gevallen kan het onderzoek op een foetus worden gelijkgesteld met het verrichten van een biopsie.