keyboard_arrow_right
Deontologie

Cerebrale biopsie en expertise

Mag een door de Rechtbank aangestelde arts, in het kader van een expertise, een door de verzekering gevraagde cerebrale biopsie uitvoeren ?

In zijn vergadering van 16 september 1978, heeft de Nationale raad het volgende advies geformuleerd:

Krachtens artikel 125 § 3 van de Code van Plichtenleer (*), is het gerechtelijke deskundigen niet toegelaten op verzoek van een verzekeringsmaatschappij cerebrale biopsies uit te voeren.

(*) Artikel 125 § 3: De geneesheer belast met een deskundig onderzoek moet zich beperken tot de voor zijn opdracht dienstige maatregelen. Hij mag mits de patiënt daarin toestemt, de voor de diagnose vereiste onderzoeksmethodes aanwenden. De patiënt mag er echter geen nadeel van ondervinden.