keyboard_arrow_right
Deontologie

Contract - Bloedafnemingen voor een laboratorium

Naar aanleiding van de beslissing die genomen werd tijdens de zitting van 9 juni 1990 (zie hogerop pag. 31) wordt aan de Nationale Raad een ontwerp-antwoord voorgelegd dat gericht is aan de Provinciale Raad. De Nationale Raad stemt hiermee in.

Antwoord van de Nationale Raad:

Ongeacht het commercieel aspekt van de aktiviteiten van New-Larem, kan niet gesteld worden dat de geneesheer, die zich met het laboratorium verbindt, inbreuk pleegt op de Art. 18 en 19 van de Code.

Het ware nuttig geweest voor de ondertekening van het contract de aandacht van de betrokken geneesheer te vestigen op de mogelijke deontologische implicaties van de aktiviteiten.

report_problem
Artikel 18 van de Code van geneeskundige plichtenleer werd gewijzigd op 14 september 1991.
info_outline
Publicatiedatum

16/06/1990

Documentcode

a049010