keyboard_arrow_right
Deontologie

Voorleggen van bloedtesten op verzoek van een politierechtbank

De Nationale Raad van de Orde van geneesheren besprak een vraag betreffende het voorleggen van bloedtesten op verzoek van een politierechtbank.

Advies van de Nationale Raad :

In zijn vergadering van 28 juni 2014 besprak de Nationale Raad van de Orde van geneesheren uw vraag betreffende het overleggen van de resultaten van een bloedanalyse, dit op verzoek van een politierechtbank.

Uit de gegevens die u bij uw brief voegt, blijkt dat de vraag van de rechtbank niet is gericht aan de behandelende arts, maar aan de rechtzoekende. Deze beoordeelt of hij zich eraan onderwerpt.

De patiënt heeft vrije artsenkeuze. Er bestaat geen deontologisch bezwaar dat een behandelend arts aanvaardt deze testen voor te schrijven en eventueel de bloedafname uit te voeren.

De verkregen resultaten worden overhandigd aan de patiënt die beslist of hij ze meedeelt aan de rechtbank.

De rechtbank vraagt niet aan de arts de resultaten te interpreteren.

Deze interpretatie staat aan de rechtbank die een beroep kan doen op een wetsdokter.

Door gebruik te maken van de rechtsmiddelen kan de rechtzoekende opkomen tegen een beslissing die zou voortvloeien uit een verkeerde interpretatie van die resultaten.

Op verzoek van zijn patiënt kan de arts hem wel een document overhandigen waarin hij de gegevens preciseert die deze interpretatie kunnen wijzigen.

Dergelijk attest dient waarheidsgetrouw te zijn.