keyboard_arrow_right
Deontologie

Cholesterol

Door de Belgische Cardiologische Liga wordt in oktober een week van informatie omtrent preventie van hart-en vaatziekten naar het grote publiek toe ingericht.

De Cardiologische Liga overweegt tijdens die week een screening naar het serumcholesterol aan het publiek voor te stellen. Daartoe wordt een rondreizende wagen ingezet bemand met de nodige apparatuur voor droge scheikunde.

De Wetenschappelijke Adviesraad van de Liga wenst dienaangaande het advies van de Nationale Raad van de Orde in te winnen.

Advies van de Nationale Raad:

Informatie naar het grote publiek omtrent preventie van hart en vaatziekten is nuttig.

Hoewel de Raad in principe niet afkerig staat tegenover ieder initiatief voor preventieve geneeskunde, is hij toch van mening dat dit onderzoek slechts waarde heeft als dit rechtstreeks door de behandelende geneesheer gebeurt.