keyboard_arrow_right
Deontologie

Bloedtransfusie bij kinderen en verzet vanwege de ouders

Moeilijkheden in verband met transfusies bij minderjarigen bij verzet van de ouders.

De Raad houdt zich aan het advies dat eertijds door de Hoge Raad werd verleend en gepubliceerd werd in het nummer 20 van het Officieel Tijdschrift.

Bij dit advies werd een schrijven gevoegd van het College van de Procureurs Generaals.