keyboard_arrow_right
Deontologie

Eiceldonatie

Zijn er deontologische bezwaren tegen de publikatie in de pers van een oproep om gratis ovocyten af te staan ?

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 20 januari 1996 een bespreking gewijd aan uw brief van 3 oktober 1995 betreffende de publikatie in de pers van een oproep aan vrouwen om gratis ovocyten af te staan.

De Nationale Raad is van oordeel dat een dergelijke oproep aan de bevolking slechts op nationaal vlak kan geschieden en dit mits er een procedure wordt aangewend waarbij al de erkende centra voor medisch begeleide bevruchting betrokken zijn en waarbij wordt te werk gegaan zoals bij de oproepen voor bijvoorbeeld bloed- of beenmergdonatie.

Dit standpunt is gestoeld op de deontologische verplichtingen inzake reclame (artt. 15 en 16 van de Code van geneeskundige Plichtenleer).