keyboard_arrow_right
Deontologie

Humane eugenese

"Humane Eugenese"

Een Nederlandse werkgroep "Humane Eugenese" heeft het voornemen in België een "Gender Preselectie Centrum" te openen en vraagt het standpunt van de Orde der geneesheren aangaande de toelaatbaarheid van een dergelijk centrum in België.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad van de Orde der geneesheren heeft in zijn vergadering van 16 december 1995 kennis genomen van uw brief van 11 oktober 1995 aangaande het deontologisch standpunt van de Orde der geneesheren inzake de toelaatbaarheid in België van een centrum voor sekseselectie door middel van separatie en zuivering van sperma en kunstmatige inseminatie.

De Nationale Raad van de Orde is niet bevoegd om te oordelen over de wetenschappelijke waarde en over de doeltreffendheid van uw methode.

De in België van toepassing zijnde geneeskundige Plichtenleer verzet zich tegen elke vorm van discriminatie, seksediscriminatie inbegrepen, en tegen de medewerking van artsen aan dergelijke systemen, dit conform de ethische gezondheidsbeginselen.

Alleen in bepaalde ernstige geslachtsgebonden erfelijke aandoeningen kan een uitzondering worden gemaakt met betrekking tot de preselectie van het geslacht van het kind : uitsluitend in deze gevallen kan een beroep worden gedaan op de bestaande genetische centra in België, die gebruik maken van methoden die op wetenschappelijk gebied hun deugdelijkheid bewezen hebben.

Samengevat kunnen wij dus stellen dat de Nationale Raad zich verzet tegen de oprichting in België van een centrum zoals door U wordt voorgesteld.