keyboard_arrow_right
Deontologie

Kunstmatige inseminatie met donorsemen

De Nationale Raad neemt kennis van een voorontwerp van koninklijk besluit tot regeling van bepaalde activiteiten verband houdende met kunstmatige inseminatie met menselijk semen afkomstig van een donor en van de erkenning van de inrichtingen waar dergelijke activiteiten worden toegepast.

Dit voorontwerp is het werk van de Werkgroep Biomedische Ethiek van de Hoge Gezondheidsraad van het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu.

Naast de zuivere technische problemen rijzen in dit verband tevens ethische en deontologische vragen. Deze kwestie werd niet via officiele weg aan de Nationale Raad voorgelegd. Beslist wordt een commissie op te richten.