keyboard_arrow_right
Deontologie

Pace-makers

Pacemakers

Dient de pacemaker vóór de crematie verwijderd te worden ?

Antwoord van de Nationale raad in zijn vergadering van 19 april 1980:

De wetsdokter is het best geplaatst om bij ontstentenis van een ander geneesheer, de explantatie van pacemakers uit te voeren.