keyboard_arrow_right
Deontologie

Sterilisatie van mentaal gehandicapten

De ouders van een jongeman die lijdt aan een lichte vorm van zwakzinnigheid vragen een vasectomie uit te voeren bij de betrokken patiënt, buiten zijn medeweten.
Naar aanleiding van een uiteenzetting, "Sterilisatie en mentaal gehandicapten : wie beslist ?", gegeven op de vergadering van de Nederlandstalige Academie voor Geneeskunde van 24 oktober 1992, deelt de secretaris van deze Academie bovendien mede dat de Academie dit probleem wenst te bestuderen in samenwerking met de Nationale Raad.

De Raad neemt kennis van een nota van zijn studiedienst alsmede van de tekst van de Academie voor Geneeskunde (N).
Hij besluit een commissie samen te stellen met het oog op de bestudering van dit probleem.

Antwoord aan de secretaris van de Academie voor Geneeskunde:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 21 november 1992 kennis genomen van uw brief van 29 oktober 1992 betreffende een studie over "Sterilisatie en mentaal gehandicapten: wie beslist ?"

Binnen de Nationale Raad werd een werkgroep opgericht om de kwestieuze aangelegenheid op deontologisch gebied te onderzoeken en de medewerking van de Nationale Raad aan de door de Academie opgerichte bijzondere werkgroep voor te bereiden.

Ik zal niet nalaten u desomtrent zodra als mogelijk nader in te lichten.