keyboard_arrow_right
Deontologie
report_problem
Art. 54 van de Code van geneeskundige plichtenleer werd gewijzigd op 16 juli 1988.

Sterilisatie - Vasectomie

Sterilisatie ‑ Vasectomie

Een advocaat vraagt naar de vereiste voorwaarden m.b.t. de voorafgaandelijke informatie en de nazorg bij sterilisatie of vasectomie.

Tijdens de bespreking wordt vastgesteld dat zowel het advies dat in 1971 door de Nationale Raad werd uitgebracht als artikel 54 van de Code van geneeskundige Plichtenleer van 1975 voorbijgestreefd zijn. Deze materie zal opnieuw worden onderzocht en door de Nationale Raad zal worden nagegaan of een wijziging van de Code noodzakelijk is. Voor het overige meent de Nationale Raad dat het niet tot zijn taak behoort advies te verlenen in het concrete geval.

Advies van de Nationale Raad:

Zowel vanuit deontologisch oogpunt als op het stuk van de praktijkvoering, is het advies van de Nationale Raad van 14 april 1971 waarnaar U verwijst, evenals artikel 54 van de Code van geneeskundige Plichtenleer van 1975 verouderd.

De Nationale Raad meent m.b.t. de concrete zaak geen advies te kunnen verlenen.

report_problem
Art. 54 van de Code van geneeskundige plichtenleer werd gewijzigd op 16 juli 1988.
info_outline
Publicatiedatum

27/02/1987

Documentcode

a040011

Related themes list