keyboard_arrow_right
Deontologie

Electrocardiografie - Algemeen geneeskundigen

Electrocardiografie ‑ Algemeen geneeskundigen

Een provinciale raad vraagt de Nationale Raad of zijn advies m.b.t. de vermelding van "electrocardiografie" op het naambord van de huisarts nog steeds geldt.
De Nationale Raad die benadrukt dat de electrocardiografie een techniek en geen specialisme is, bevestigt zijn advies van 1977.

De Nationale Raad is de mening toegedaan dat zijn advies, gepubliceerd op pagina 21 van het O.T. nr 26 (1977‑1978) inhoudelijk nog steeds geldt. De Nationale Raad wenst te benadrukken dat de electrocardiografie een techniek is en geen specialisme(1).

(1) O.T. nr 26 (1977‑1978), p. 21
Antwoord aan de omnipractici met een zekere bevoegdheid op het vlak van de electrocardiografie:
De inspanningen die U zich heeft getroost om geleerdheid te verwerven op het vlak van de electrocardiografie, laten U toe de algemene geneeskunde uit te oefenen met een uitgebreider kennis, maar dat betekent geenszins dat U nu aanspraak kan maken op de titel van specialist in de electrocardiografie.
De Raad is gedurende al die jaren namelijk niet van zijn standpunt afgeweken: een arts mag op zijn naambord, zijn briefpapier en andere documenten zijn erkend en uitgeoefende specialismen vermelden. De Raad is derhalve van oordeel dat deze kwalifikatie noch op het naambord of op het briefpapier mag voorkomen.