keyboard_arrow_right
Deontologie

Elektrocardiografie

Mag een omnipracticus bevoegd in elektrocardiografie op zijn naambord melding maken van deze kwalifikatie ?

Is hier sprake van een «uitgeoefende specialiteit» die overeenkomstig artikel 13, paragraaf 2, van de Code, op het naambord mag worden vermeld ?

Antwoord aan de omnipractici met een zekere bevoegdheid op het vlak van de elektrocardiografie:

De inspanningen die U zich heeft getroost om geleerdheid te verwerven op het viak van de elektrocardiografie, laten U toe de algemene geneeskunde uit te oefenen met een uitgebreider kennis, maar dat betekent geenszins dat U nu aanspraak kan maken op de titel van specialist in de elektrocardiografie.

De Raad is gedurende al die jaren namelijk niet van zijn standpunt afgeweken: een arts mag op zijn naambord, zijn briefpapier en andere dokumenten zijn erkend en uitgeoefende specialismen vermelden.

De Raad is derhalve van oordeel dat deze kwalifikatie noch op het naambord of op het briefpapier mag voorkomen.