keyboard_arrow_right
Deontologie

Adviserend arts van een verzekeringsinstelling - Mededeling van gegevens aan een arts-gerechtelijk deskundige en aan een verzekeringsarts

Adviserend arts van een verzekeringsinstelling - Mededeling van gegevens aan een arts-gerechtelijk deskundige en aan een verzekeringsarts

Een provinciale raad maakt de Nationale Raad een adviesaanvraag over van een adviserend arts van een ziekenfonds. Deze wenst te weten wat hij moet doen in volgende situaties:

  1. verzoek om medische inlichtingen door een gerechtelijk deskundige die optreedt in verband met een ongeval dat provisioneel vergoed wordt door het ziekenfonds

    1. mogen inlichtingen verstrekt worden over het ongeval als dusdanig;
    2. mogen inlichtingen verstrekt worden over een ziekte waar op een bepaald ogenblik een ongeval bovenop gekomen is?
  2. verzoek om medische inlichtingen uitgaande van een adviserend arts van een arbeidsongevallenverzekeraar of een verzekeraar gemeen recht over een ongeval dat provisioneel vergoed wordt door het ziekenfonds. Dit doet zich voor wanneer het ziekenfonds van de verzekeraar de terugbetaling vordert van de gemaakte uitgaven. Mogen in dit geval gegevens verschaft worden aan een met naam aangewezen arts?

Antwoord van de Nationale Raad:

Tijdens zijn vergadering van 17 januari 1998 onderzocht de Nationale Raad de vragen gesteld door dokter X. in verband met de gegevens die een adviserend arts van een verzekeringsorganisme mag meedelen zowel aan een gerechtelijk deskundige als aan een verzekeringsarts in het kader van een ongeval voorlopig terugbetaald door dit organisme.

De Nationale Raad verwijst naar zijn vroegere adviezen verschenen in het Tijdschrift nr. 72, blz. 30 en 32.

Hierin wordt ondermeer gezegd :
"De Nationale Raad is van oordeel dat een arts die tewerkgesteld wordt door een verzekeringsinstelling, waarvan de opdracht niets te maken heeft met de behandeling van een patiënt op diagnostisch en/of therapeutisch vlak, niet het recht heeft de gegevens die hij binnen het welomlijnde kader van zijn opdracht heeft verkregen met betrekking tot deze patiënt mede te delen aan een gerechtelijk deskundige..."

Wat bovendien de terugvordering betreft van de bedragen tijdelijk betaald door de verzekeringsorganismen, is de Nationale Raad van mening dat alleen de administratieve boekhoudkundige gegevens die de gevorderde bedragen rechtvaardigen, mogen doorgegeven worden.