keyboard_arrow_right
Deontologie

Adviserend arts van een verzekeringsinstelling - Mededeling van persoonlijke notities aan een arts gerechtelijk-deskundige

Adviserend arts van een verzekeringsinstelling –
Mededeling van persoonlijke notities aan een arts gerechtelijk-deskundige

Een provinciale raad legt aan de Nationale Raad de briefwisseling voor die hij voerde met een arts die, aangewezen als gerechtelijk deskundige door een arbeidsrechtbank, in een geschil tussen een sociaal verzekerde en zijn verzekeringsinstelling inzake de realiteit van een arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte, de originele nota's vraagt die bij het onderzoek van betrokken patiënt werden opgesteld door de adviserend arts van het ziekteverzekeringsorganisme. De opvolger van deze laatste kreeg echter van de provinciale raad waar hij ingeschreven is gelijk wanneer hij dit weigerde.

Advies van de Nationale Raad aan beide betrokken provinciale raden :

De Nationale Raad is zo vrij te verwijzen naar artikel 62 van de Code van geneeskundige plichtenleer volgens hetwelk binnen de perken van volstrekte noodzaak een diagnose of een inlichting van geneeskundige aard mag worden meegedeeld : …b) aan de geneesheer belast met een gerechtelijk-geneeskundig onderzoek, voor zover de inlichtingen beperkt blijven tot de objectieve medische gegevens die rechtstreeks verband houden met het doel van het onderzoek en de patiënt daarmee instemt.

Daar het in de voorliggende zaak gaat over persoonlijke notities, m.a.w. subjectieve gegevens, kan het verzoek van dokter X niet ingewilligd worden.