keyboard_arrow_right
Deontologie

Adviserend geneesheer - Europees Parlement

Adviserend geneesheer ‑ Europees Parlement

De Provinciale raad van de Orde der geneesheren van Brabant met het Frans als voertaal vraagt de Nationale Raad om advies in verband met een meningsverschil met het Europees Parlement in verband met de autoriteit van de provinciale raad t.o.v. een adviserend geneesheer werkzaam voor het Europees Parlement.

Het betreft met name een schorsingsmaatregel uitgesproken door de provinciale raad waartegen het Directoraat‑Generaal van het Europees Parlement het begrip diplomatieke onschendbaarheid inroept. De provinciale raad is van oordeel dat hier een verwarring bestaat tussen de hoedanigheid van ambtenaar bij het Europees Parlement en de hoedanighid van arts ingeschreven op de lijst van de Orde der geneesheren.

Beweerd wordt dat de adviserend geneesheer van het Europees Parlement het recht heeft de behandelend geneesheer van de personeelsleden van het Europees Parlement te raadplegen krachtens artikel 58 van de Code van geneeskundige Plichtenleer houdende de uitzonderingen op het beroepsgeheim aangezien de geneesheer‑ambtenaar van het Europees Parlement gelijkgesteld wordt met de adviserend geneesheren van de Ziekte‑ en Invaliditeitsverzekering. De provinciale raad is het op dat punt niet met het Directoraat‑Generaal eens.

Verder wordt in een punt van het aanhangsel bij het contract van tijdelijk functionaris afgesloten tussen het Europees Parlement en de betrokken arts gestipuleerd, dat de adviserend geneesheer alle bepalingen van de Belgische Code van geneeskundige Plichtenleer moet naleven voor zover deze niet indruisen tegen het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen van 8 april 1965. Ook op dit punt kan de provinciale raad zich niet akkoord verklaren omdat deze beperking onverenigbaar is met de plichten van de op de lijst van de Orde ingeschreven artsen.

De Nationale Raad neemt inzage van de documenten die door de Provinciale raad van Brabant werden overgemaakt en treedt het standpunt van de provinciale raad bij.

Antwoord van de Nationale Raad:

De Nationale Raad kan zich akkoord verklaren met het standpunt dat door de Provinciale raad van de Orde der geneesheren van Brabant met het Frans als voertaal wordt ingenomen aangaande de drie geschilpunten met het Directoraat‑generaal van het Europees Parlement.