keyboard_arrow_right
Deontologie

Benoeming van jonge artsen tot adviserend geneesheer

Een provinciale raad legt dit probleem voor ter gelegenheid van een benoeming en vraagt de Nationale raad om bij de verantwoordelijke instanties tussen te komen.

Antwoord van de Nationale raad (brief van 22 november 1978):

Naar aanleiding van een negatief advies verleend door de Provinciale Raad van Antwerpen omtrent de erkenning als adviserend geneesheer van een dokter die op 1 juli 1978 promoveerde, heb ik de eer U te laten weten dat de Nationale Raad, in zijn vergadering van 18 november, de wens uitgedrukt heeft dat de geneeskundige controle zou worden uitgeoefend door geneesheren die ten minste 10 jaar geneeskundige praktijk hebben of die van een speciale en erkende bevoegdheid terzake gewag maken.

report_problem
Dit advies is vervangen door advies : TNR 67 p. 28, a067011
info_outline
Publicatiedatum

18/11/1978

Documentcode

a027009