keyboard_arrow_right
Deontologie

Geneesheer-controleur of deskundige

De Nationale Raad wordt om advies verzocht in verband met de beroepsanciënniteit die vereist is voor een erkenning als geneesheer-controleur of deskundige.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad is de mening toegedaan dat een geneesheer die controle-opdrachten vervult beroepspraktijk moet bezitten en zich moet kunnen beroepen op een speciale en erkende bevoegdheid ter zake.

Dit advies vervangt de adviezen van 22 november 1978 (Officieel Tijdschrift - Orde der geneesheren, nr. 27, p. 25) en van 12 november 1980 (Officieel Tijdschrift - Orde der geneesheren, nr. 29, p. 30).

report_problem
Dit advies is vervangen door advies : TNR 67 p. 28, a067011
info_outline
Publicatiedatum

11/12/1993

Documentcode

a063019