keyboard_arrow_right
Deontologie

Omnipracticus - Medisch adviseur

Omnipracticus‑Medisch adviseur

Kan ik mijn aktiviteit van huisarts cumuleren met een betrekking als medisch adviseur bij een mutualiteit ?

De Raad is de mening toegedaan dat bij cumulatie van deze beide functies, artikelen 35, 113, 114 en 121 van de Code van geneeskundige Plichtenleer moeilijk kunnen worden nageleefd.