keyboard_arrow_right
Deontologie

RIZIV

De Nationale Raad die kennis kreeg van een ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 oktober 1979 houdende het reglement van het personeel van het Rijksinstituut voor Ziekte‑ en Invaliditeitsverzekering heeft in zijn vergadering van 18 februari 1984 beslist de Minister van Sociale Zaken te herinneren aan een advies dat eerder door de Nationale Raad werd uitgebracht.

Advies in kwestie:

Onder de bijzondere voorwaarden vermeld in de tabel, als bijlage bij het ontwerp, is er sprake van 5 jaar anciënniteit om tot geneesheerinspecteur te worden benoemd.

De Nationale Raad heeft altijd voorgestaan dat de kandidaat minstens 10 jaren ervaring moet hebben wanneer hij geen enkele aanvullende opleiding heeft genoten.