keyboard_arrow_right
Deontologie

Geneesheren-ambtenaren - Eerste zorgen

Geneesheren ambtenaren - Eerste zorgen

Is een geneesheer ambtenaar die als voornaamste opdracht heeft het bepalen van de graad van arbeidsongeschiktheid bij aanvragers van uitkeringen aan minder validen, verplicht de eerste zorgen toe te dienen aan een onwel geworden personeelslid alhoewel hij normaliter niet aan curatieve geneeskunde doet ?

Antwoord van de Nationale raad zoals goedgekeurd op de zitting van 18 juli 1981:

De Nationale raad heeft niet zonder verbazing kennis genomen van Uw schrijven in verband met de houding van bepaalde geneesheren ambtenaren die verzocht worden de eerste zorgen toe te dienen aan onwel geworden personeelsleden van het Ministerie.

Aangezien elke burger krachtens artikel 422bis van het Strafwetboek gehouden is «hulp te verlenen of te verschaffen aan iemand die in gevaar verkeert», geldt deze plicht a fortiori voor een ambtenaar die in het bezit is van een diploma van doctor in de geneeskunde.