keyboard_arrow_right
Deontologie

Matigingsticket

Een Provinciale Raad die geconfronteerd wordt met het probleem van contracten die voorzien in de niet-inning van het matigingsticket voor een bepaalde groep van patiënten van sommige poliklinieken, legt de kwestie voor aan de Nationale Raad.

Advies van de Nationale Raad:

De systematische niet-inning van het matigingsticket maakt een deontologische fout uit.

De Nationale Raad herinnert aan artikel 78 van de Code van geneeskundige plichtenleer dat in alinea 2 bepaalt: "Indien geneesheren bepaalde verbintenissen hebben aangegaan of handelen overeenkomstig plaatselijke gebruiken, mogen zij geen daden stellen die een misbruik zouden betekenen van het recht lagere erelonen te vragen en vooral geen kliënteel werven door, op welke wijze ook, van hun stelselmatig lagere erelonen melding te maken".