keyboard_arrow_right
Deontologie

PERSBERICHT : Dringende medische hulpverlening aan vreemdelingen die illegaal in het Rijk verblijven

PERSCOMMUNIQUE

De nationale raad van de Orde der artsen voelt zich aangesproken door het wetsontwerp dat ter discussie ligt in de Commissie Gezondheidszorg van de Kamer betreffende de dringende medische hulpverlening aan vreemdelingen die illegaal in het Rijk verblijven en het ten laste nemen van deze zorg door de overheid.

Hij herinnert zijn advies van 19 september 2015 betreffende de notie "dringend karakter" van de dringende medische hulp voor patiënten in illegaal verblijf die door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn wordt verstrekt.

Hij is van mening dat het niet raadzaam is zich toe te leggen op de terminologie in de medische hulp maar wel op de behoeften die ze dient te dekken. In wezen moet er een antwoord gegeven worden op de vraag naar gezondheidszorg waartoe een bijzonder kwetsbare bevolkingsgroep toegang dient te hebben.

In de eed van de Nationale Raad van de Orde der artsen van België beloven de leden van het medisch korps de menselijke waardigheid te zullen eerbiedigen.

Aansluitend bij dit principe is de Nationale Raad van oordeel dat de medische zorg aan vreemdelingen die onwettig in België verblijven, niet beperkt kan worden tot de onmiddellijke en dringende zorg die van levensbelang is, maar alle zorg nodig voor een leven in menselijke waardigheid dient te omvatten.