keyboard_arrow_right
Deontologie
report_problem

Dit advies wordt vervangen door het advies van 1 februari 2014 (a144009-R).

Mededeling van dossiers aan de provinciale geneeskundige commissie

De voorzitter van een provinciale geneeskundige commissie vraagt of de provinciale raad van de Orde die een zaak bij de geneeskundige commissie aanhangig maakt terzelfdertijd elementen van het betrokken dossier mag vrijgeven die voor de geneeskundige commissie en de deskundigen noodzakelijk zijn voor hun opdracht bij de procedure tot intrekking van het visum van beoefenaar van de geneeskunde.

Antwoord van de Nationale Raad in zijn vergadering van 16 april 1983:

In antwoord op een vraag vanwege de voorzitter van een provinciale geneeskundige commissie, is de Nationale Raad van mening dat de provinciale raad enkel in akkoord met de klager, een klacht of een aangifte mag overmaken.

Wanneer een provinciale raad, na onderzoek, tot het besluit komt dat een geneesheer een gevaar betekent voor zijn kliënteel, beschikt hij enkel over de bij wet voorziene sancties of, om op de geneesheer druk uit te oefenen om vrijwillig bepaalde maatregelen te aanvaarden of, om hem in de uitvoering van zijn praktijk te schorsen.

report_problem

Dit advies wordt vervangen door het advies van 1 februari 2014 (a144009-R).

info_outline
Publicatiedatum

16/04/1983

Documentcode

a031020