keyboard_arrow_right
Deontologie

Vraag om informatie aan de provinciale geneeskundige commissie m.b.t. een arts geschorst in het recht de geneeskunde uit te oefenen

Betreft: een apotheker die via een krant vaststelt dat een arts werd geschorst in het recht de geneeskunde uit te oefenen en die hieromtrent informatie vraagt aan de provinciale geneeskundige commissie.

In de vergadering van 5 februari 2011 van de Nationale Raad van de Orde van geneesheren met onder meer de voorzitters van de provinciale geneeskundige commissies werd de betreffende problematiek besproken.

De vergadering was van oordeel dat, eensdeels, de aangehaalde problematiek behoort tot de bevoegdheid van de provinciale geneeskundige commissies, anderdeels de apotheker de door een arts voorgeschreven geneesmiddelen dient af te leveren, met inachtneming van de bepalingen van het artikel 4, § 2bis, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.

In zijn vergadering van 19 februari 2011 heeft de Nationale Raad dit oordeel bevestigd.