keyboard_arrow_right
Deontologie

Wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen : Wachtdiensten (art. 189)

WET VAN 25 JANUARI 1999 HOUDENDE SOCIALE BEPALINGEN

(Belgisch Staatsblad 6 februari 1999).*

Hieronder volgt een overzicht van een aantal artikelen uit de wet houdende sociale bepalingen van 25 januari 1999 die de Orde van geneesheren zouden kunnen interesseren.

[...]

Wachtdiensten (art. 189)

Overeenkomstig art. 9, §1, van het K.B. nr. 78 mogen de representatieve beroepsverenigingen van artsen, tandheelkundigen, apothekers en kinesitherapeuten, of de te dien einde opgerichte groeperingen, wachtdiensten instellen die de bevolking een regelmatige en normale toediening van de gezondheidszorg, zowel in het ziekenhuis als ten huize, waarborgen.
Voortaan zal geen enkele van bovenvermelde personen, indien hij voldoet aan de vereiste voorwaarden, van de wachtdiensten kunnen uitgesloten worden, op voorwaarde dat hij het huishoudelijk reglement van de wachtdienst onderschrijft en zich houdt aan de deontologische regels.

Genoemd huishoudelijk reglement moet ter goedkeuring meegedeeld worden aan de geneeskundige commissie.

De geneeskundige commissie krijgt m.b.t. de wachtdiensten als nieuwe bevoegdheid de geschillen inzake de wachtdiensten te beslechten (art. 9, §2, al. 1 K.B. nr. 78).

[...]

*Deze nota werd opgesteld ter attentie van de leden van de Nationale Raad met het oog op het eventueel uitbrengen van een advies over bepaalde erin besproken onderwerpen.

M. Van Lil
Studiedienst Nationale Raad