keyboard_arrow_right
Deontologie

Europees rijbewijs

Het Ministerie van Verkeerswezen wenst naar aanleiding van de nieuwe medische normen die van kracht worden met het invoeren van het Europees rijbewijs, een ministeriële omzendbrief met nadere toelichtingen onder het medisch corps te verspreiden. Gevraagd wordt of de Nationale Raad er niet de voorkeur aan geeft om zelf, aan de hand van haar adressenbestand, voor de verspreiding van deze informatie in te staan.

Antwoord aan het Bestuur Vervoer van het Ministerie van Verkeerswezen:

De Nationale Raad meent zelf niet voor de verspreiding van uw circulaire te moeten instaan. Niettemin werd beslist dat bijlage 6 van het Koninklijk Besluit van 6 mei 1988 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 september 1988, in het volgende nummer van het trimestrieel Tijdschrift van de Nationale Raad zal worden gepubliceerd.
(cf. Tijdschrift nr 43, maart 1989)