keyboard_arrow_right
Deontologie

Mededeling van disciplinaire beslissingen aan het Riziv - Wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen

Mededeling van disciplinaire beslissingen aan het Riziv - Wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen

De geneesheer directeur-generaal van het Riziv schreef een provinciale raad aan met de vraag welk gevolg gegeven werd aan een zaak die op 2 april 1998 werd berecht.
De provinciale raad is van oordeel dat de sociale programmawet van 25 januari 1999 die de mededeling van bepaalde disciplinaire beslissingen aan het Riziv verplicht stelt, slechts van toepassing is op zaken berecht na het verschijnen van voornoemde wet.

Advies van de Nationale Raad:

In zijn vergadering van 29 mei 1999 onderzocht de Nationale raad uw brief van 20 april 1999 aangaande de mededeling van een disciplinaire sanctie (daterend van vóór de publicatie van de wet van 25 januari 1999 in het Belgisch Staatsblad van 6 februari 1999) aan het Riziv.

De Nationale Raad deelt uw mening dat de betrokken bepalingen van de sociale programmawet enkel van toepassing zijn op de beslissingen genomen na het van kracht worden van deze wet, met name 10 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 6 februari 1999, hetzij vanaf 16 februari 1999.

De Nationale Raad keurt bijgevolg uw beoordeling in deze zaak goed.