keyboard_arrow_right
Deontologie

Nomenclatuur geneeskundige verstrekkingen

De secretaris generaal van het Ministerie van Volksgezondheid verzoekt de Nationole Raad om advies aangaande het ontwerp-Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.

De Nationale Raad deed de secretaris-generaal van het Ministerie van Volksgezondheid op 15 maart 1989 een eerste reeks opmerkingen geworden (Tijdschrift nr 44, p. 21 en nr 45, p. 14).

Naar aanleiding van die en van uit andere hoeken geformuleerde opmerkingen, schrijft de secretaris-generaal, werd door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het R.l.Z.I.V. een nieuwe versie van het ontwerp gemaakt. Zal dit ontwerp door de Nationale Raad worden goedgekeurd ?

Een commissie van de Nationale Raad heeft van de diverse documenten kennis genomen en meer in het bijzonder van het rapport ter zake van de Academiën voor Geneeskunde.

In wezen moet worden bepaald welke onderzoeken door de geneesheer aan medische helpers mogen worden toevertrouwd en welke kwalificatie laatstgenoemden moeten hebben.

De Nationale Raad keurt de tekst van de commissie goed.