keyboard_arrow_right
Deontologie

Nomenclatuur RIZIV - Aanvullende verzekering

Nomenclatuur RIZIV ‑ Aanvullende verzekering

Is het een arts toegestaan het nomenclatuurnummer inzake de ZIV mede te delen aan de verzekeringsmaatschappij waarbij de patiënt een aanvullende verzekering heeft afgesloten met het oog op de terugbetaling van het supplement dat direct door de betrokken arts en niet via een centrale inning wordt gevraagd ?

In de ontwerp‑circulaire van een provinciale raad werd op verzoek van de Nationale Raad de voorgestelde tekst als volgt gewijzigd: "In geval van een aanvullende verzekering afgesloten ter uitbetaling van ziekenhuiskosten die niet door het ziekenfonds worden terugbetaald, mag de behandelende arts in naleving van zijn beroepsgeheim nooit de verzekeringsmaatschappij in kennis stellen van gegevens m.b.t. de vroegere gezondheidstoestand die aanleiding gaf tot een ziekenhuisopname... De patiënt kan van zijn kant, krachtens de geldende wettelijke bepalingen ter zake, aan de verzekeringsmaatschappij wel de referentienummers bezorgen van de verstrekte zorgen, m.a.w. de codenummers die hem door de verzorgingsinstelling worden medegedeeld". De Nationale Raad bevestigt dit advies.

Antwoord van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 12 december 1987 het rapport van de Commissie ad hoc m.b.t. Uw ontwerp‑circulaire goedgekeurd.

Die beslissing werd in de vergadering van 27 februari 1988 bevestigd.