keyboard_arrow_right
Deontologie

Provinciale geneeskundige commissie - Visum

In een advies uitgebracht op 15 februari 1992, is de Nationale Raad de mening toegedaan dat bij transfert van een geneesheer naar een andere provinciale raad het door de initieel bevoegde Provinciale geneeskundige commissie aangebracht visum volstaat.
Daar de Provinciale geneeskundige commissie bevoegd is om een visum in te trekken wanneer een geneesheer niet meer voldoet aan de vereiste fysieke en psychische geschiktheden om zijn beroep zonder risico's voort te zetten, wordt nu aan de Nationale Raad gevraagd of een Provinciale geneeskundige commissie een visum kan intrekken dat verleend werd door een andere Provinciale geneeskundige commissie.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad is de mening toegedaan dat deontologisch gezien een Provinciale Geneeskundige Commissie het visum mag intrekken dat een andere Provinciale Geneeskundige Commissie heeft verleend.