keyboard_arrow_right
Deontologie

Arbeidsgeneeskunde - Automatisering

Een arts vraagt of de Nationale Raad zijn standpunt van 18 februari 1989 (Tijdschrift Nationale Raad nr. 44, p. 18) nog steeds handhaaft, meer bepaald inzake het opslaan van medische gegevens op een beveiligde server in een ander (Europees) land voor zover het internationale vestigingen van eenzelfde bedrijf betreft.

Advies van de Nationale Raad :

In zijn vergadering van 28 juni 2008 heeft de Nationale Raad van de Orde der geneesheren uw e-mail van 9 januari ll. besproken.

De hierbij gevoegde adviezen van 18 februari 1989 (TNR nr. 44, p. 18) en van 17 juni 1989 (TNR nr. 45, p. 22) zijn achterhaald gezien de latere inwerkingtreding van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en van zijn uitvoeringsbesluiten.

Van dit standpunt zal melding worden gemaakt bij deze adviezen op de site van de Orde van geneesheren.