keyboard_arrow_right
Deontologie

Arbeidsgeneeskunde - Centrale computer

Arbeidsgeneeskunde ‑ Centrale computer

De arbeidsgeneesheer van een grote onderneming verzoekt de Nationale Raad om een verduidelijking van het begrip "centrale computer", dat gebruikt wordt in het advies van de Nationale Raad van 17 juni 1989 met betrekking tot de automatisering in de arbeidsgeneeskunde (Tijdschrift nr. 45).

In punt 1 van bovenvernoemd advies wordt het volgende gezegd: "Het medisch dossier mag niet opgeslagen worden in de centrale computer van een groot bedrijf omdat het beroepsgeheim dan niet voldoende gewaarborgd kan worden".

Antwoord van de Nationale Raad:

Onder centrale computer begrijpen we een gecentraliseerde databank die toegankelijk is voor verschillende diensten van het bedrijf, eventueel verspreid over verschillende vestigingen of zelfs over verschillende landen.

De arbeidsgeneesheer is verantwoordelijk voor het vrijwaren van het medisch beroepsgeheim. Indien medische gegevens zouden opgeslagen worden in de centrale computer van het bedrijf, zou de arbeidsgeneesheer niet meer op een efficiënte wijze het medisch geheim kunnen bewaren.

Om deze reden mag de arbeidsgeneesheer zijn dossiers niet opslaan in de centrale computer van het bedrijf. Hij mag de gegevens opslaan in een computer van de arbeidsgeneeskundige dienst, waarop hij volledige controle heeft.