keyboard_arrow_right
Deontologie

Arbeidsgeneeskunde - Doorgeven van dossiers

Een arts die bij een bedrijf als arbeidsgeneesheer verbonden was, vraagt of hij verplicht is en of het toegelaten is zijn dossiers door te geven aan een andere bedrijfsgeneeskundige dienst die hem in het bedrijf in kwestie, opvolgt.

Advies van de Nationale Raad van 20 mei 1978:

De Nationale Raad is de mening toegedaan dat de betrokken arts zijn medische dossiers aan de geneesheer‑directeur van de andere interbedrijfsgeneeskundige dienst moet overmaken, na schifting van deze dossiers, en meer bepaald, na weglating van al hetgeen de arbeidsgeneeskundige niet aanbelangt.