keyboard_arrow_right
Deontologie

Arbeidsongevallen - NMBS

De Nationale Raad wordt om advies verzocht in verband met de vrije artsenkeuze van een werknemer van de NMBS bij een arbeidsongeval.

Advies van de Nationale Raad:

De Ongevallenwet van 10 april 1971 bepaalt in haar artikel 29 dat "de getroffene de geneesheer vrij kan kiezen behoudens wanneer de volgende voorwaarden vervuld zijn:

  1. de werkgever of de verzekeraar, op eigen kosten en in de voorwaarden bepaald door de Koning een medische, farmaceutische en verplegingsdienst heeft ingesteld;
  2. de dienst werd erkend ...................................................."

Het personeel van de N.M.B.S. is onderworpen aan de administratieve reglementen van deze instelling. In dit opzicht moeten alle zieke of gekwetste personeelsleden van de N.M.B.S., indien zij valide zijn, zich aanmelden bij het medisch centrum.

De door de N.M.B.S. gevolgde procedure bij arbeidsongevallen is wettelijk in orde.

Ook de Code van geneeskundige Plichtenleer (artikel 31) houdt rekening met het feit dat de geneesheer aan de patiënt door een wet, een bestuurlijke verordening of bepaalde omstandigheden kan worden opgelegd.